BÁO CÁO KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG 2019

▪ Tăng trưởng suy giảm trên nhiều nền kinh tế trong Quý 2/2019. IMF dự báo mức tăng trưởng
thế giới chỉ đạt khoảng 3,3% cho 2019. Giá dầu biến động bất thường trước những căng thẳng
ở Trung Đông vừa qua và những quyết định trái chiều của OPEC và Mỹ.
▪ Những quan ngại về kinh tế Trung Quốc ngày một cao khi tăng trưởng ở mức thấp, đầu tư toàn
xã hội giảm sâu. Chỉ số PMI và NMI suy giảm xuống mức thấp trong khi các gói hỗ trợ đã không
còn phát huy tác dụng.
▪ Bên cạnh đó, các quốc gia như Mỹ và châu Âu tạm dừng tiến trình “bình thường hóa” tiền tệ
trong năm 2019 do quan ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm. Nhiều khả năng Mỹ sẽ
giảm lãi suất trong tháng Bảy. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đang cố gắng tạo một loạt các
điều kiện thuận lợi để thu hút lao động nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao
động nghiêm trọng.
▪ Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 6,71% (yoy) trong Quý 2/2019, thấp hơn so với mức tăng
ở Quý 1/2019 (6,79%). Tăng trưởng của các khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, xây
dựng và dịch vụ có dấu hiệu suy giảm trong sáu tháng đầu năm. FDI tiếp tục là khu vực đóng
góp chính vào tăng trưởng thông qua xuất khẩu.
▪ Về tình hình các doanh nghiệp, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm mạnh. Trong Quý 2,
cả nước có 38.514 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 484,7 nghìn tỷ
đồng, tăng 30,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018 và tạo thêm 331,3 nghìn việc làm
mới.
▪ Lạm phát bình quân Quý 2/2019 tăng 2,65% (yoy), trong sáu tháng đầu năm tăng 2,64% – thấp
nhất trong ba năm trở lại đây, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến cho lạm phát tăng dần về
cuối năm vì giá lương thực, thực phẩm tăng do bệnh dịch, giá giáo dục tăng và giá năng lượng
biến động.
▪ Tỷ giá VND/USD tại NHTM biến động trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ. Tỷ giá giao dịch
VND/USD của NHTM tăng cao trong tháng Năm.
▪ Việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) mang lại nhiều cơ hội và thách
thức đối với Việt Nam. Các chính sách liên quan đến lao động, chất lượng môi trường, sở hữu
trí tuệ, v.v. Những chính sách này cần được thay đổi nghiêm túc để đáp ứng những yêu cầu khi
tham gia Hiệp định.

SUMMARY
▪ During Q2/2019, the economic growth rates slowed down in many economies. IMF
forecasted that the economic growth would stay at only 3.3% in 2019. In addition, oil prices
fluctuated unpredictably owning to disagreements from US and OPEC and rising political
tensions in the Middle East.
▪ There are increasing concerns about China’s economy as its low economic growth and
considerably decreasing social investment. Besides. China’s PMI and NMI are going down
while growth-enhancing packages were no longer effective.
▪ Additionally, US and Europe have stopped the normalization of monetary policy due to
worries of its growth-declining impacts. It is possible that Fed will lower interest rate in the
next month, affecting significantly to the value of US dollar and its exchange rate.
Meanwhile, Japanese governments have been attracting foreign workers to compensate
their labour shortages
▪ In Q2/2019, Viet Nam’s economy grew at 6.71% (yoy), lower than the figure Q1/2019 at
6.79%. The growth in the agro-forestry-fishery, service and industrial sectors slowed down
in the first half of 2019. The FDI sector played crucial roles in economic growth through
exports.
▪ Regarding to business activities, the number of temporarily ceased enterprises decreased
significantly. In Q2/2019, there are 38,514 of newly established enterprises with 487.7
thousand millions of registered capital, up to 30.8% (yoy); and 331.3 thousand of new jobs.
▪ Inflation in Q2/2019 increased to 2.65% (yoy) and 2.64% (yoy) in the first half of 2019 –
the lowest levels in the three recent years. However, the inflation might increase in the near
future due to the rise of food prices and education-related fees and energy prices
fluctuations.
▪ The exchange rate of VND/USD in commercial banks fluctuated widely while the central
rate increased rapidly. The exchange rate of VND/USD in commercial banks increased
considerably in May
▪ The Free Trade Agreement between EU and Vietnam has created both challenges and
opportunities towards Vietnam. The country needs to improve labour conditions,
environmental standards, intellectual property rights, etc. in order to satisfy EC’s
requirements in the FTA.

DOWNLOAD BÁO CÁO

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và tầm quan trọng

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là gì (Double Tax Agreement – DTA)? Tại sao cần có các hiệp định này?

Trong thương mại quốc tế, việc cùng tồn tại nhiều hệ thống thuế khác nhau giữa các nước/vùng lãnh thổ dẫn tới việc một khoản thu nhập của một người nộp thuế có thể bị đánh thuế tại hai nơi khác nhau.

Continue reading “Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và tầm quan trọng”

Các loại thuế cơ bản ở Việt Nam

– Thuế giá trị gia tăng: Là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng.

Continue reading “Các loại thuế cơ bản ở Việt Nam”

Chứng chỉ về kế toán và kinh doanh

Tổng quan

  • Chứng chỉ về kế toán và kinh doanh – là một phần của chương trình ACCA, được cấp bởi Hiệp hội Kế Toán Công Chứng Anh quốc (ACCA)
  • Chứng chỉ cung cấp những kỹ năng, kiến thức nền tảng cho nhân sự trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính
  • Có thể chuyển tiếp lên cấp độ Chuyên nghiệp của Chứng chỉ ACCA

Continue reading “Chứng chỉ về kế toán và kinh doanh”