Chứng chỉ về kế toán và kinh doanh

Tổng quan

 • Chứng chỉ về kế toán và kinh doanh – là một phần của chương trình ACCA, được cấp bởi Hiệp hội Kế Toán Công Chứng Anh quốc (ACCA)
 • Chứng chỉ cung cấp những kỹ năng, kiến thức nền tảng cho nhân sự trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính
 • Có thể chuyển tiếp lên cấp độ Chuyên nghiệp của Chứng chỉ ACCA

Đối tượng

Chứng chỉ này phù hợp bất kỳ ai muốn theo học một chứng chỉ sơ cấp về kế toán và tài chính bao gồm sinh viên hoặc người đã làm việc ở các vị trí liên quan đến kế toán.

 • Nhân viên giữ sổ sách kế toán
 • Kế toán thực tập, kế toán viên tại các tổ chức thương mại.
 • Kế toán trong khu vực công

Điều kiện hoàn thành Chứng chỉ

 1. Thi đậu 3 môn đầu tiên của chương trình ACCA
 • F1 – Accountant in Business
 • F2 – Management Accounting
 • F3 – Financial Accounting
 1. Hoàn tất môn Đạo đức nghề nghiệp (Foundations in Professionalism)

Thời gian trung bình để hoàn thành chứng chỉ là 6-12 tháng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.