SOFT SKILLS

 

100 Great answers to the toughest interview question

Download

 

 

 

 

 

 

 

28 Days To Success

Download

 

 

 

 

 

 

7 quyết định làm nên thành công

Download

 

 

 

 

 

 

Bí quyết xây dựng cơ nghiệp bạc tỷ

Download

 

 

 

 

 

 

Bí quyết trắng tay thành triệu phú

Download

 

 

 

 

 

 

Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill

Download

 

 

 

 

 

 

Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill

Download

 

 

 

 

 

 

 

Overcoming common problems: Body language

Download

 

 

 

 

 

 

Đánh cắp ý tưởng

Download

 

 

 

 

 

 

Real estate riches

Download

 

 

 

 

 

You can read anyone

Download

 

 

 

 

 

Để thành công trong đàm phán

Download

 

 

 

 

 

 

Steve Jobs thiên tài kinh doanh và câu chuyện thần kỳ về quả táo

Download

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế

Download

 

 

 

 

 

 

Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh

Download

 

 

 

 

 

 

 

Mặt phải: Đi tìm những cơ hội tiềm ẩn trong cuộc sống

Download

 

 

 

 

 

 

Nhìn ngược nhưng hãy đi xuôi

Download

 

 

 

 

 

 

Những bước đơn giản đến ước mơ

Download

 

 

 

 

 

 

 

Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo

Download

 

 

 

 

 

 

Tạo lập tính cách con người

Download

 

 

 

 

 

 

Thay thái độ, đổi cuộc đời

Download

 

 

 

 

 

 

The real Warren Buffett

Download

 

 

 

 

 

 

Use your head

Download

 

 

 

 

 

 

 

Vị giám đốc một phút và bí quyết xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

Download

 

 

 

 

 

 

Vươn đến sự hoàn thiện

Download

 

 

 

 

 

 

Những nguyên tác cơ bản trong khởi nghiệp kinh doanh

Download

 

 

 

 

 

Dám dẫn đầu

Download