HDBank báo lãi hơn 2.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2017

Trong hoạt động kinh doanh, lãi từ dịch vụ tăng đột biến nhất với mức tăng tới 172% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu của HDBank tại thời điểm 30/6 chỉ 0,93% và nếu tính cả công ty tài chính tiêu dùng HDSaison thì nợ xấu là 1,31%. Khả năng sinh lời tiếp tục ở nhóm tốt nhất hệ thống.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế tới 2.063 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ 2017 – cũng là con số cao nhất từ trước tới nay của nhà băng này, và hoàn thành 52,5% kế hoạch của cả năm.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROEA) đạt 21,11% và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) đạt 1,74% – thuộc top các ngân hàng có chỉ số sinh lời tốt nhất trên thị trường.

Trong hoạt động kinh doanh, lãi từ dịch vụ tăng đột biến nhất với mức tăng 172% so với cùng kỳ 2017. Thu nhập từ lãi thuần – phần chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu- tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thu nhập khác cũng tăng mạnh với nguồn thu đa dạng hóa.

HDBank cho biết có được kết quả này là nhờ ngân hàng đi theo chiến lược nâng tỷ trọng thu phí dịch vụ, bên cạnh nguồn thu từ tăng trưởng tín dụng, tối ưu hóa hiệu quả của mạng lưới hoạt động rộng lớn, bao gồm hơn 12.000 điểm cung cấp dịch vụ tín dụng thuộc hệ sinh thái HD Saison – công ty tài chính tiêu dùng do ngân hàng sở hữu một nửa vốn điều lệ.

Trong tổng lợi nhuận của HDBank hợp nhất 6 tháng đầu 2018, HD Saison đóng góp 400 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Hiện công ty tài chính tiêu dùng này đang phục vụ gần 5 triệu khách hàng; mạng lưới 12.548 điểm bán hàng – là công ty tài chính chính tiêu dùng có mạng lưới lớn nhất trên thị trường, đồng thời dẫn đầu về mảng cho vay xe máy.

Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản của HDBank đạt gần 191.300 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78,8% kế hoạch cả năm. Tổng huy động vốn khách hàng đạt 167.691 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 79,4% kế hoạch 2018. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 125.130 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2017 và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 80,3% kế hoạch 2018.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 13,6% – thuộc nhóm ngân hàng có hệ số CAR cao nhất.

Về chất lượng nợ, HDBank riêng lẻ có tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,93% trên tổng dư nợ, và nếu tính cả công ty tài chính tiêu dùng HD Saison thì ở mức 1,31%.

Đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm ngân hàng mẹ đã phát triển thêm hơn 119.500 khách hàng cá nhân và trên 1.000 khách hàng doanh nghiệp, mở rộng thêm 16 điểm giao dịch lên tổng 256 điểm giao dịch trên toàn hệ thống; còn công ty HDSaison phát triển thêm 1046 điểm giao dịch.

Về nhân sự, ngân hàng đã tuyển thêm 1.043 nhân viên mới trong 6 tháng đầu năm, tăng lương cho 4.500 cán bộ nhân viên với mức dao động từ 5%- 25%.

Trong mối quan hệ với cổ đông, ngày 5/1/2018, 981 triệu cổ phiếu HDB của HDBank chào sàn HoSE. Qua 6 tháng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng từ khoảng 21,5% trong ngày đầu chào sàn lên hơn 27%. Ngân hàng đã thông qua về thực hiện việc chia cổ tức 35%, trong đó đã thực hiện bằng tiền 13% và dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 22% vào quý III/2018.

Một điểm đáng chú ý nữa là tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của HDBank đã nhất trí thông qua phương án sáp nhập PG Bank vào HDBank và dự kiến thương vụ này sẽ hoàn tất trong quý III năm nay.

Theo CafeF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.