ACCA thông báo 2 thay đổi lớn trong chương trình ACCA 2017 – 2018

ETHICS AND PROFESSIONAL SKILLS MODULE

ACCA sẽ giới thiệu phần Ethics and Professional Skills mới từ tháng 09/2017 (bài thi 20 giờ) thay thế cho Professional Ethics Module (PEM) hiện tại.

Ngoài những nội dung về đạo đức nghề nghiệp, module mới còn bổ sung nội dung về những kỹ năng nghề nghiệp mà các nhà tuyển dụng yêu cầu như kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phân tích và định giá,…

Lưu ý:
– Nên hoàn thành Ethics & Professional Skills Module trước khi bắt đầu thi các môn ở cấp độ Strategic Professional do nội dung Module bổ trợ rất nhiều cho cấp độ này.
– Nếu đã hoàn thành module hiện tại trước tháng 09/2017, bạn có thể làm tiếp module mới để có thêm kinh nghiệm, kết quả của module không bị thay đổi.

STRATEGIC PROFESSIONAL

Từ tháng 09/2018, ACCA sẽ đổi tên cấp độ Professional thành Strategic Professional đồng thời thiết kế lại nội dung các môn như sau:

Môn P1 (Governance, Risk and Ethics) và P3 (Business Analysis) sẽ được thay bằng môn mới là môn Strategic Business Leader (SBL).

Lưu ý:
– Học viên đã thi đậu cả 2 môn P1 & P3 sẽ được chuyển đổi kết quả thành pass môn SBL.
– Học viên chỉ thi đậu 1 trong 2 môn P1 hoặc P3 tính đến kỳ thi tháng 06/2018 phải thi thêm môn SBL.

Môn P2 Corporate Reporting sẽ được thay thế bằng môn Strategic Business Reporting (SBR). Nội dung và hình thức thi không đổi.
Học viên đã thi đậu P2 sẽ được chuyển đổi kết quả thành pass môn SBR.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.