Trả lời câu hỏi về điểm mạnh theo phương pháp Past-Present-Future

Điểm mạnh của bạn là gì?

Đây là câu mà gần như 90% buổi phỏng vấn nào cũng sẽ bị hỏi. Cũng như mọi câu hỏi khác, nếu chưa chuẩn bị các bạn dễ bị bí không biết phải trả lời như nào?

Continue reading “Trả lời câu hỏi về điểm mạnh theo phương pháp Past-Present-Future”

ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN

[Getting to yes – Roger Fisher & William Ury]

GETTING TO YES được viết bởi Roger Fisher và William Ury – 2 thành viên của dự án nghiên cứu vấn đề thương lượng của trường Harvard (Harvard Negotiation Project).

Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đó là quá trình giao tiếp có đi có lại được thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta và bên kia có những quyền lợi có thể chia sẻ và có những quyền lợi đối kháng.

Cuộc sống là một cuộc đàm phán. Dù muốn hay không, bạn luôn là một nhà thương thuyết. Bạn thảo luận lương với sếp, bạn giải quyết mâu thuẫn xung đột trong gia đình, bạn thỏa thuận công việc với đồng nghiệp,… Tất cả đều là đàm phán.

Vậy có những phương pháp đàm phán nào? Liệu có tồn tại phương pháp giúp chúng ta đạt được thỏa thuận không? Đó chính là nội dung của cuốn sách mà Roger Fisher và William Ury đề cập trong cuốn sách này.

DOWNLOAD